Nhà độc

Là ngôi nhà độc nhất vô nhỉ ko có ai làm giống ngôi nhà của bạn. Ví dụ như ngôi nhà làm bằng cocacola, bằng giấy, bằng bóng bay, … Cảm ơn bạn đã ghé thăm chuyên mục nhà độc của chúng tôi